ŘECKO - CHALKIDIKI

Poloostrov Chalkidiki

má 500 km nádherných pláží, kopce a hory porostlé bujnou vegetací, vinicemi, piniovými a olivovými háji. Je to přírodní ráj, většinou nedotčený moderním rozvojem, čímž se výrazně liší od sluncem spáleného a na vegetaci chudého jihu země. Je také oblastí kontrastů, kde se střídají nekonečné písečné pláže s idylickými zálivy, skalnatými útesy a vzduch je prosycen vůní borovic.
Letovisko Asprovalta - Vrasna leží na východní straně tohoto poloostrova, nad kterým vlaje modrá vlajka Evropské unie - záruka čistoty pláží a moře.

Chalkidiki se pyšní tím, že je rodištěm Aristotela. Opravdovou perlou je jižní část, tvořená třemi menšími poloostrovy - Kassandrou, Sithonií a Athosem. Kassandra je nejosídlenější a byl pojmenován po zakladateli Soluně, králi Kassandrovi (nástupci Alexandra Velikého) a Sithonie po synovi řeckého boha Poseidona. Nejvýchodnější výběžek Athos (pojmenován podle obra Athos) byl v r. 885 vyhlášen byzantským císařem Vasilem I. za sídlo mnichů a poustevníků. V roce 963 zde byl založen první klášter a o sto let později bylo rozhodnuto, že žádna žena na Svatou horu (Athos 2003 m.n.m.) nesmí vkročit a toto nařízení platí dodnes. Při větší fantazii si Chalkidiki můžete představit jako trojzubec Poseidona - boha moře a vodstva, který čeří vody Egejského moře.
 

 

Athos (v pravoslaví většinou „Svatá Hora“ - z řeckého Agion Óros) je jeden ze tří poloostrovů na severořeckém Chalkidiki. Nachází se zde mnišský stát, tvořený dvaceti mužskými kláštery (v pravoslaví se říká monastýry). Legendy praví, že horu Athos navštívila Panna Marie, prohlásila ji za svatou a zakázala na ni vstoupit ženám i živočichům samičího pohlaví. Tato tradice se udržuje více než 1000 let. Zákaz, který v roce 1045 posvětil byzantský císař Konstantinos Monomachos, je i dnes v mnišském státu úzkostlivě dodržován.

Tuto tradici nedávno porušily čtyři mladé ženy z Moldávie, které byly ještě s jedním mužem vysazeny na poloostrově a ponechány svému osudu převaděči, kteří je měli přes Turecko na člunech dopravit do Řecka. Trest za porušení odvěkého zákazu vstupu na horu je dvouleté vězení, avšak vzhledem k dané situaci a omluvě uprchlic jim byl trest odpuštěn.

 

 

Mapa Chalkidiki